Dyplom „Królewskie Wesele w Landshut“

Dyplom „Królewskie Wesele w Landshucie“W 1475 r. Książę Landshutu Jerzy Bogaty (Georg der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut) poślubił polską królewnę Jadwigę Jagiellonkę, córkę Króla Polski Kazimierza Jagiellończyka.

Od 1903 r. mieszkańcy Landshutu hucznie obchodzą rocznicę wesela, które było jednym z najwspanialszych widowisk średniowiecznej Europy oraz inscenizują je co cztery lata. 2.000 osób przebiera się wówczas w historyczne stroje, a na uroczystości przyjeżdża 800.000 gości z całego świata.

Tegoroczne uroczystości inscenizacji Królewskiego Wesela potrwają od 30 czerwca 2023 do 23 lipca 2023

Niemiecki Klub Krótkofalowców DARC (Oddział Landshut, DOK U08) oraz Związek Krótkofalowców Niemieckiej Poczty Federalnej (VFDB, Oddział Landshut, DOK Z76) wydadzą Dyplom okolicznościowy, który mogą zdobywać nadawcy i nasłuchowcy w ciągu całego roku 2023.

Liczą się łączności przeprowadzone wyłącznie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Więcej informacji na temat Królewskiego Wesela w Landshut można znaleźć na stronie:

www.landshuter-hochzeit.de

Warunki Dyplomu

Należy uzyskać co najmniej 1475 punktów:

StationenKW DX Station/QO-100normal Station
DL0LA / DQ7A (U08)
DL0LAT (Z76)
1 x 4751 x 475
Landshut Station
(DOK: U08 & Z76)
250125

Łączność przynajmniej z jedną stacją klubową DL0LA, DQ7A, DL0LAT jest obowiązkowa!
Wyłącznie za pierwszą łączność z jedną z tych stacji klubowych otrzymuje się 475 punktów. Pozostałe łączności z tymi stacjami oraz z innymi stacjami z Landshutu dają po 125 punktów (250punktów stacjom DX na KF).

Do Dyplomu nie liczą się łączności via Echolink i Packet Radio. Pasma i emisje dowolne.
Z tą samą stacją można zaliczyć tylko jedną łączność do Dyplomu.
Do wydawcy należy przesłać wniosek i wyciąg z logu.
Opłata: 10 EUR lub 13 USD.

Award Manager:

Guenter Neudert,
DK4YB
Wernstorferstr.11
84036 Landshut
dk4yb@darc.de